Szkolenia

Szkolenia zakańczane egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego

Żybko prowadzi następujące szkolenia:

  • kierowca wózka jezdniowego (sztaplarki),
  • obsługa żurawi przenośnych i samojezdnych – szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego,
  • obsługa podestów roboczych – szkolenie zakończone egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.